Pravidelný servis a čistenie klimatizácie je podmienkou pre jej bezchybné fungovanie
- Výrobca zariadenia doporučuje servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok servisným technikom, čo z dlhodobého hladiska šetrí čas i peniaze predchádzaním prípadným nehodám či škodám na chladiacom zariadení.

Základná servisná kontrola jednej nástennej jednotky a jednej vonkajšej jednotky zahŕňa nasledujúce pracovné úkony:
- čistenie filtrov
- čistenie + dezinfekcia chladiča vnútornej a vonkajšej jednotky
- dezinfekcia valca vnútornej jednotky - kontrola chladiaceho výkonu
- diagnostika prípadnej poruchy, ponúknutie a nacenenie opravy.

Filtre klimatizačných zariadení zachytávajú zo vzduchu prachové i peľové častice, ktoré sa môžu nielen uvoľňovať do ovzdušia ale predovšetkým upchávať prívod vzduchu a tým pádom zvyšovať energetickú spotrebu celého zariadenia.

Na výmenníkoch klimatizácií sa zráža teplý vzduch a vytvára kondenzát - vlhkosť. Vlhké prostredie je ideáne miesto pre rozmnožovanie plesní a baktérií. Preto dbáme na dôkladnú dezinfekciu kvalitnými antibakteriálnymi prípravkami nielen chladiča ale i valca klimatizácie, na ktorom sa najmä po vypnutí zachytávajú a množia plesne. Ide predsa o Vaše zdravie!

Cena základného servisu (popísaný vyššie, 1+1) je 35€ bez DPH. Doprava je v rámci BA zdarma.
Ponúkame nasledovné služby:
- záručný servis
- pozáručný servis
- dodávka originánych náhradných dielov a komponentov
- spustenie zariadení do prevádzky
- revízie chladiacich zariadení

Dôležité upozornenie:
- Ak technik zistí, že si servis vyžaduje práce nad rámec základnej servisnej kontroly (ako napr. doplnenie chladiva, výmena filtrov, výmena náhradných dielov), tieto práce budú zákazníkovi po vzájomnej dohode na mieste vyúčtované
Novinka!
- Ponúkame riešenie ako ešte viac spríjemni? pôžitok z klimatizácie - decentné vône, ktoré po dobu prevádzky zariadenia príjemne osviežia vzduch. Pre bližšie info sa spýtajte priamo servisného technika.

X

KLIMATIZÁCIE

PRODUKTY

Princíp klimatizácie

Najjednoduchším vysvetlením funkcie klimatizácie je princíp chladničky. Chladnička odoberá teplo potravinám a to následne uvoľňuje do miestnosti (najčastejšie čiernym rebrovaním na zadnej strane). Jednoducho z jedného priestoru teplo odoberá a do druhého ho odovzdáva. Klimatizácia robí to isté - predstavte si, že váš izba je chladničkou a vonkajšia jednotka odovzdáva na balkóne teplo do okolia ...

Fyzikálny proces klimatizácie

Fyzikálny princíp v klimatizácii je zložený z viacerých procesov za sebou. Základné etapy sú stláčanie pár chladiva, kondenzácie vysokotlakového plynu na kvapalinu (ochladením), transport kvapaliny pod tlakom do vnútornej jednotky, expanziu do oblasti s nižším tlakom (cez kapiláru, expanzný ventil) spojené s odparovaním, t.j. premene kvapaliny na plyn (ohrievanie, preberá teplo z priestoru). A potom sú pary chladiva opäť nasávané do kompresora a stláčané ...


Split-a Multi-Split


Delená klimatizácia - Split Systém a MultiSplit systém

Delená klimatizácia preto, že jednotka má vonkajšiu a vnútorná časť spojenú rozvodom chladiva. To umožňuje umiestniť vonkajšiu jednotku ďaleko od klimatizovanej miestnosti, tj na balkón, na strechu budovy, u päty budovy a podobne.

Časti splitsystému:
- Vnútorná jednotka (obsahuje výparník, ktorým odoberá teplo z miestnosti)
- Vonkajšia jednotka (obsahuje kompresor a tepelný výmenník, ktorým odovzdáva teplo do vonkajšieho priestoru)
- Rozvod chladiva (medené potrubie s priemerom 6 +10 mm, 6 +12 mm, ... a väčší podľa výkonu opatrené izoláciou)
- Regulácia (riadi prevádzka celého zariadenia)

Split systém = delená klimatizácia 1:1

Delená klimatizácia sa skladá z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky, ktoré sú prepojené medzi sebou rozvodom chladiva. Ako sme už naznačili, jedná sa dnes o najčastejšie používaný typ klimatizácie.


Multi-split systém = delená klimatizácia 2:1, 3:1, 4:1, ...

Obdoba split systému, len s tým rozdielom, že viac vnútorných jednotiek je pripojených na jednu vonkajšiu spoločnú jednotku. Výhodou je menšia "ozdoba" na fasáde alebo balkóne objektu a možnosť navyše menších rozmerov vonkajšej jednotky oproti použitiu štandardnej jednotky 1:1.

Chladivo


Klimatizačné jednotky používajú na transport tepla a chladu špeciálne náplne nazývané chladivá. Nejedná sa len o teplonosné médium napr. vodu, ktorá sa ohrieva a ochladzuje a prenáša v kvapalnom prevedení teplo napr. od kotla k radiátorom. Jedná sa o špeciálne látky s nízkym bodom varu, ktoré pre transport tepla využívajú nielen zmenu teploty, ale aj zmenu svojho skupenstva. Výsledkom je neporovnateľne vyššia schopnosť odovzdávať a prenášať energiu.

Ekologické chladivá
Dnes značkové zariadenia  obsahujú výhradne ekologické chladivá neškodlivé pre ozónovú vrstvu zeme a nevytvárajúce skleníkový efekt krajiny. Štandardne je používané chladivo R410A, ktoré sa vyznačuje najlepšími fyzikálnymi parametrami z doteraz objavených chladív používaných v praxi. Číselné označenie zohľadňuje zloženie chladiva a pomer jednotlivých zložiek.

Chladivo R410A má výrazne vyšší koeficient prenosu výkonu a nižší odpor pri prúdení systémom, čo prináša oveľa lepšie energetické parametre celého zariadenia.

Výrobcovia už dlhšiu dobu venujú značnú pozornosť vývoju najmodernejších kompresorových technológií. Výsledkom je unikátny tzv dvojstupňový rotačný vačkový kompresor (ďalej dvojrotačný), ktorý sa oproti iným kompresorom vyznačuje mnohými výhodami, ako je vyššia účinnosť, nižšia spotreba a podstatne dlhšiu životnosť.

Princíp kompresora

Kompresor obsahuje dve pevné komory. V každej komore sa plynulo otáča polohovanie piest (excentrická vačka) tlakovú chladivo vo spoluprácu s pohyblivou komorovou prepážkou. Obe vačky sú uložené na jednej hriadeli v protiľahlých polohách tak, aby bolo zabezpečené vyrovnanie namáhania hriadeľa a ložísk rotora.

Konštrukcia

Výhodou tejto unikátnej koncepcie je menšie mechanické namáhanie konštrukčných prvkov. Výsledkom je nižšia potreba mazania a väčšie odolnosť pri nízkych otáčkach než u bežných scroll-kompresorov. Vďaka svojej konštrukcii je kompresor priamo predurčený pre prevádzku s invertorom. V porovnaní s bežnými kompresormi je dvojitý rotačný kompresor omnoho menší a kompaktnejší, má nižšiu hmotnosť a vyšší výkon.

Optimálne pre chladivo R410A

Využitie špecifických vlastností chladiva R410A prinieslo ešte vyššie účinnosť. Práve preto majú zariadenia  podstatne nižšiu spotrebu ako zariadenia s bežným Scroll-kompresorom.

Optimalizácia výkonu

Plynulá regulácia zabezpečuje, že zariadenie dodáva popr. odoberie taký výkon, aký je v miestnosti práve potreba a vďaka tomu nedochádza k mechanickým stratám pri rozbehu kompresora a zároveň nedochádza k prechladzovaniu klimatizovaného priestoru.

KONTAKTUJTE NÁS


KLIMAX s.r.o,
Medveďovej 1/A
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 905 667 037
klimax@klimax.sk

KLIMATIZÁCIETEPELNÉ ČERPADLÁREFERENCIEKONTAKTÚVOD

Všetky práva vyhradené 2018 www.klimax.sk

powered by enable
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu