Pravidelný servis a čistenie klimatizácie je podmienkou pre jej bezchybné fungovanie
- Výrobca zariadenia doporučuje servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok servisným technikom, čo z dlhodobého hladiska šetrí čas i peniaze predchádzaním prípadným nehodám či škodám na chladiacom zariadení.

Základná servisná kontrola jednej nástennej jednotky a jednej vonkajšej jednotky zahŕňa nasledujúce pracovné úkony:
- čistenie filtrov
- čistenie + dezinfekcia chladiča vnútornej a vonkajšej jednotky
- dezinfekcia valca vnútornej jednotky - kontrola chladiaceho výkonu
- diagnostika prípadnej poruchy, ponúknutie a nacenenie opravy.

Filtre klimatizačných zariadení zachytávajú zo vzduchu prachové i peľové častice, ktoré sa môžu nielen uvoľňovať do ovzdušia ale predovšetkým upchávať prívod vzduchu a tým pádom zvyšovať energetickú spotrebu celého zariadenia.

Na výmenníkoch klimatizácií sa zráža teplý vzduch a vytvára kondenzát - vlhkosť. Vlhké prostredie je ideáne miesto pre rozmnožovanie plesní a baktérií. Preto dbáme na dôkladnú dezinfekciu kvalitnými antibakteriálnymi prípravkami nielen chladiča ale i valca klimatizácie, na ktorom sa najmä po vypnutí zachytávajú a množia plesne. Ide predsa o Vaše zdravie!

Cena základného servisu (popísaný vyššie, 1+1) je 35€ bez DPH. Doprava je v rámci BA zdarma.
Ponúkame nasledovné služby:
- záručný servis
- pozáručný servis
- dodávka originánych náhradných dielov a komponentov
- spustenie zariadení do prevádzky
- revízie chladiacich zariadení

Dôležité upozornenie:
- Ak technik zistí, že si servis vyžaduje práce nad rámec základnej servisnej kontroly (ako napr. doplnenie chladiva, výmena filtrov, výmena náhradných dielov), tieto práce budú zákazníkovi po vzájomnej dohode na mieste vyúčtované
Novinka!
- Ponúkame riešenie ako ešte viac spríjemni? pôžitok z klimatizácie - decentné vône, ktoré po dobu prevádzky zariadenia príjemne osviežia vzduch. Pre bližšie info sa spýtajte priamo servisného technika.

X

TEPELNÉ ČERPADLÁ

PRODUKTY

Ako fungujú tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo pracuje na rovnakom princípe ako chladnička. Tá odoberá teplo potravinám - chladí  a v zadnej časti chladničky - kúri. Rovnako pracuje tepelné čerpadlo, ale obrátene a s oveľa väčším výkonom. Odoberá teplo vode, vzduchu alebo zemi, a pomocou radiátorov alebo podlahového vykurovania kúri.

             

Prvý dej - Vyparovanie: Od vzduchu, vody alebo zeme odoberá teplo chladivo kolujúce v tepelnom čerpadle a tým sa odparuje (mení skupenstvo na plynné).

Druhý dej - Kompresia:  Kompresor tepelného čerpadla prudko stlačí o niekoľko stupňov ohriate plynné chladivo, a vďaka fyzikálnemu princípu kompresie, kedy pri vyššom tlaku stúpa teplota, ako teplotný výťah "vynesie" ono nízkopotenciálne teplo na vyššiu teplotnú hladinu cca. 80 ° C.

Tretí dej - Kondenzácia: Takto zahriate chladivo pomocou druhého výmenníku odovzdá teplo vode v radiátoroch, ochladí sa a skondenzuje. Radiátory toto teplo vyžiaria do miestnosti. Ochladená voda vo vykurovacom okruhu potom putuje naspäť k druhému výmenníku pre ďalšie ohriatie.

Štvrtý dej - Expanzia: Priechodom cez expanzný ventil putuje chladivo naspäť k prvému výmenníku, kde sa opäť ohreje.

Tento kolobeh sa neustále opakuje.Niekoľko dôvodov prečo kúriť tepelným čerpadlom

1) Nezávislosť na cenách energií

S tepelným čerpadlom budete nezávislí na cenách energií. Niet pochýb o tom, že náklady na energie a paliva porastú v budúcnosti podobným tempom ako v posledných rokoch. Akékoľvek zvyšovanie cien sa prevádzky tepelného čerpadla dotkne iba okrajovo. Väčšinu tepelnej energie bude zadarmo čerpať z okolia - zeme, vody alebo vzduchu.

2) Ekonomické vykurovanie domu

Tepelné čerpadlo dokáže v mnohých prípadoch usporiť až neuveriteľných 80% nákladov za energie. Svojimi nízkymi prevádzkovými nákladmi prináša tepelné čerpadlo užívateľovi veľké úspory a tým zabezpečuje rýchlu návratnosť vloženej investície.

3) Nízka sadzba za elektrinu pre celú domácnosť

Každému, kto si zaobstará tepelné čerpadlo, pridelí energetické spoločnosti veľmi výhodnú dvojtarifnú sadzbu dodávky elektrickej energie nielen pre vlastné vykurovanie, ale pre celú domácnosť. Vďaka tomu výrazne znížite náklady nielen na vykurovanie, ale aj na prevádzku všetkých elektrických spotrebičov.

4) Krátka doba návratnosti investície

Investície do tepelného čerpadla sa aj bez akýchkoľvek dotácií a finančných podpôr vráti už za 4 - 8 rokov oproti najbežnejším systémom vykurovania

5) Ekologická prevádzka

Nízka energetická náročnosť minimalizuje záťaž na životné prostredie. Väčšinu tepla pre vykurovanie, chladenie alebo ohrev teplej vody získame prostredníctvom tepelného čerpadla priamo z nášho okolia bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na prírodu. Oproti konvenčným spôsobom vykurovania podstatne znižuje exhalácie pevných častíc (popolčeka, prachu) a plynov s obsahom uhlíka (najmä CO2) do nášho ovzdušia. Využitie tepelných čerpadiel v spojení s ekologicky šetrnú výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje jednu z najúčinnejších metód boja proti globálnym zmenám klímy.

6) Komfort

Moderné technológie a regulácie poskytuje všetkým zákazníkom komfortnú a bezobslužná prevádzka, ktorý zaistí tepelnú pohodu v danom objekte. Tepelné čerpadlo môžete napr ovládať cez internet. Pri prevádzke tepelného čerpadla nehrozí nebezpečenstvo výbuchu či vznietenie alebo otrava oxidom uhoľnatým. Čo by vás ďalej mohlo zaujímať? Napríklad, aký je princíp tepelného čerpadla alebo aké sú úspory tepelného čerpadla.

8) Lacná klimatizácia

Niektoré tepelné čerpadlá môžu v letných mesiacoch plnohodnotne chladiť (klimatizovať). Nákupom takého zariadenia si teda súčasne kupujete dokonalý zdroj chladu pre letné obdobie, pretože vďaka svojej konštrukcii má oproti klasickej klimatizácii približne polovičné prevádzkové náklady. Navyše aj v režime chladenia môže súčasne ohrievať teplú vodu pre potreby domácnosti.

9) Celoročné využitie 

Či už využijete tepelné čerpadlo v letnom teple na chladenie alebo nie, každopádne Vám poskytne aj mimo obdobia vykurovacej sezóny veľmi efektívny ohrev teplej úžitkovej vody alebo lacný a bezobslužný ohrev vody vo vášmu bazénu. Tepelné vedia tiež ovládať a riadiť vykurovací okruh napojený na solárne panely. V takomto systéme potom regulácia prednostne využíva slnečnú energiu a spína kompresor tepelného čerpadla len v prípade nedostatkov slnečného svitu.

Najväčšie využitie nájde tepelné čerpadlo v našich klimatických podmienkach pri vykurovaní.

Aký je výkon tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo je zdroj tepla ako každý iný, má ale svoje špecifiká, ku ktorým je nutné prihliadať. Predovšetkým výkon a vykurovací faktor (pomer medzi výkonom a príkonom) tepelného čerpadla je výrazne závislý na teplotnom rozdiele medzi primárnym zdrojom tepla (napr. vzduchom, spodnou vodou) a sekundárnym vykurovacím okruhom (teplotou vody vo vykurovacom systéme). Čím väčší  je tento teplotný rozdiel, tým viac klesá vykurovací faktor tepelného čerpadla a znižuje sa jeho výkon. Preto najvyššej účinnosti dosahuje tepelné čerpadlo v kombinácii s nízkoteplotnou vykurovacou sústavou - podlahovým vykurovaním alebo veľkoplošnými radiátormi. Z rovnakého dôvodu sú tepelné čerpadlá vybavená ekvitermickou reguláciou, ktorá riadi teplotu vykurovacej sústavy v závislosti na vonkajšej teplote vzduchu. Tým je dosiahnuté čo možno najlepšej účinnosti tepelného čerpadla vo všetkých prevádzkových podmienkach.

Vyhrejem dostatočne svoj dom?

Tepelné čerpadlo je schopné bez problémov vyhriať akýkoľvek objekt, ak zvolíme zodpovedajúci výkon. Systém vykurovania môže byť navrhnutý ako monovalentné, kedy je všetka tepelná energia zaistená tepelným čerpadlom. Obvyklejšie riešenie býva bivalentný, keď časť potrebného výkonu v najchladnejších dňoch vykurovacej sezóny dodá prídavný zdroj, väčšinou elektrokotol. V monovalentným režime môžu pracovať čerpadlá zem - voda alebo voda - voda, systém vzduch - voda sa v praxi bez doplnkového zdroja nezaobíde.

Doporučujeme dimenzovať výkon tepelného čerpadla tak, aby pri systéme vzduch-voda pokrýval tepelnú stratu objektu na 100 až 130% pri podmienkach A7W35 (vzduch 7 ° C, vykurovacia voda 35 ° C). Takto dimenzovaný systém zaistí pokrytie tepelnej potreby objektu až do vonkajších teplôt cca -4 až -9 ° C, až pri nižších teplotách sa začína postupne pripínať prvý vykurovacia sekcie vstavaného elektrokotla. (Priemerné teploty vzduchu počas celej vykurovacej sezóny nájdete tu). Pri takto vhodne navrhnutom výkonu je zaistené, že viac ako 95% spotrebovaného tepla počas vykurovacej sezóny je vyrobené tepelným čerpadlom a iba necelých 5% energie dodá prevádzkovo nákladný elektrokotol.

Dimenzovať výkon tepelného čerpadla u prevedení zem-voda alebo voda-voda je jednoduchšie v tom zmysle, že čerpadlo tu pracuje prakticky so stálou teplotou primárneho zdroja a výkon navrhujeme pre reálne podmienky prevádzky B0W35 (soľanka 0 ° C, vykurovacia voda 35 ° C) pre systém zem-voda a napr W10W35 (zdrojová voda 10 ° C, vykurovacia voda 35 ° C) na vykonanie voda-voda. Pri monovalentnej prevádzke bez dodatočného zdroja tepla musí výkon tepelného čerpadla pri týchto podmienkach plne pokryť tepelnú stratu objektu. Pre bivalentnú prevádzku sa výkon zariadenia volí nižšia (napr. na 70-80% tepelné straty). Môže tak vzniknúť významná investičná úspora (menšia plocha kolektora, menšia hĺbka vrtu), ktorá preváži nad mierne vyššími prevádzkovými nákladmi tepelného čerpadla s bivalentným tepelným zdrojom.

Tepelné čerpadlá vzduch - voda a ohrev vody

Veľmi vhodné je tiež použitie tepelných čerpadiel vzduch voda pre ohrev vody vo vonkajšom bazéne v prechodnom období, kedy teplota vzduchu býva okolo +15 ° C a teplota vody +28 ° C. Za týchto podmienok dosahujú tepelné čerpadlá vzduch - voda účinnosti až 6:1. Príprava teplej úžitkovej vody je v lete tiež veľmi efektívna  a inštalácia solárnych panelov sa neoplatí. Ohrev teplej úžitkovej vody musí byť dvojstupňový, teda predohrev v bojleri s teplovodné vložkou a dohrev čisto elektrický v druhom zásobníku. Bojlery sú finančne dostupné štandardné výrobky na trhu.

Výhody systému vzduch-voda

V SR sú pre tepelné čerpadlá typu vzduch-voda takmer ideálne klimatické podmienky. Vzhľadom k priemernej teplote vzduchu počas vykurovacej sezóny (min. +3 ° C) a schopnosti tepelného čerpadla vzduch-voda kúriť aj pri vonkajších teplotách pod -15 ° C je pomer úspora / cena týchto systémov oveľa zaujímavejšie ako u systémov zem-voda, ktorých realizácia je technicky oveľa náročnejšie, aj podstatne drahšie. Vzduch je ako zdroj tepla najdostupnejší az ekologického hľadiska najvýhodnejší. Teplo odobraté zo vzduchu je opäť vrátený späť tepelnými stratami objektu.


Prečo tepelné čerpadlá vzduch-voda

Zaujímavá obstarávacia cena a rýchla návratnosť investície

Žiadne zemné vrty, zemné kolektory alebo studne

Rýchla, jednoduchá a tým aj lacná montáž

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je ideálnym riešením pre novostavby aj rekonštrukcie starších vykurovacích sústav.


KONTAKTUJTE NÁS


KLIMAX s.r.o,
Medveďovej 1/A
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 905 667 037
klimax@klimax.sk

KLIMATIZÁCIETEPELNÉ ČERPADLÁREFERENCIEKONTAKTÚVOD

Všetky práva vyhradené 2018 www.klimax.sk

powered by enable
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu